Citavimas ir perfrazavimas. Ką turėtumėte žinoti?

CITAVIMAS

Citatos – tai originalus, nepakeistas kito autoriaus teksto segmentas, panaudotas jūsų rašto darbo tyrime. Citata baigiamajame darbe privalo būti įdėta į kabutes. Taip pat turi būti aiškiai nurodytas informacijos šaltinis: autorius, knygos pavadinimas, išleidimo vieta, metai ir atitinkamas puslapis.

Trumpą citatą paprastai patogu inkorporuoti į savo sakinį, išskiriant cituojamą žodį ar žodžių junginį kabutėmis. Platesni teksto segmentai gali tapti savarankiškomis teksto dalimis. Tačiau visas jūsų rašomo baigiamojo darbo tekstas negali susidėti tik iš citatų. Citatos vartotinos tik sporadiškai, nes kiekviena savarankiška citata turi turėti aiškią prasmę ir retorinę paskirtį. Tada, kai nebūtina išlaikyti autoriaus originalios formuluotės, bet siekiama perteikti pagrindinę mintį, tekstą patartina perfrazuoti.

Cituoti galima tada, kai:

 • pateikiami neginčytini įrodymai ar visiškai neįtikėtina mintis. Citata įdedama tam, kad skaitytojas aiškiai suprastų, kas buvo pasakyta, nerizikuojant pakeisti originalios minties;
 • pristatoma idėja, pateikta neįprastu būdu ar sakiniu, ypatinga formuluote. Taigi cituojama tai, ko negalima išsakyti kitais žodžiais ar kitomis frazėmis;
 • nagrinėjama konkreti citata. Pavyzdžiui, jei darbe nagrinėjate konkretų literatūros kūrinį, analizuojamas dalis būtina cituoti;
 • perfrazuojant, kyla pavojus iškraipyti mintį;
 • norima įrodyti, kad tyrėjas tikrai pateikė tokį teiginį;
 • reikia patikslinti jau perteiktą informaciją ir tam būtina ją pacituoti;
 • iš konkretaus autoriaus darbo pasiskolinama jo sugalvota ir vartota sąvoka. Tokiu atveju prasminga tos sąvokos apibrėžimą pacituoti;
 • kitas autorius palaiko jūsų plėtojamą mintį ir jums svarbu tai parodyti, kad sumažintumėte abejonę jūsų teiginiais.

PERFRAZAVIMAS

Perfrazuoti – kito autoriaus išsakytą mintį ar idėją nusakyti savais žodžiais, nekeičiant sakinio ar segmento prasmės.

Perfrazuojant paprastai didesnė teksto dalis sutraukiama ir pateikiama susintetinta informacija. Perfrazuojant taip pat reikia nurodyti informacijos šaltinį, tačiau kabutės šiuo atveju nededamos.

Perfrazuodami išlaikykite savo rašymo stilių.

Perfrazuojant:

 1. perskaitykite jums aktualią pastraipą ar paragrafą;
 2. išrinkite tas detales ar frazes, kurios palaiko jūsų idėją;
 3. dar kartą perskaitykite pastraipą ar paragrafą;
 4. savais žodžiais pasakykite tai, ką prisimenate.

Jei reikia, kartokite visus veiksmus dar kartą. Kai žodžiu sugebėsite suformuluoti frazę, atitinkančią teksto mintį, ją užsirašykite. Įsitikinkite, kad išlaikėte teksto esmę, bet nepanaudojote autoriaus formuluočių. Tas frazes, kurių nepavyksta pakeisti, pažymėkite kabutėmis.

Atminkite, kad perfrazavimas nėra tik to paties sakinio pasakymas, pakeičiant originalaus teksto žodžius sinonimais. Tai – tekste esančios informacijos panaudojimas savo tyrime, nenaudojant originalių formuluočių. Kitaip tariant, perfrazuodami, pasiimkite tik reikalingą medžiagą, o ne kito autoriaus tekstą.

Perfrazuoti reikia tada, kai:

 • svarbi teksto idėja, o ne konkretūs žodžiai ar formuluotės;
 • teksto mintį galite perteikti paprasčiau ir suprantamiau, nei tai padarė teksto autorius;
 • originaliame šaltinyje pateiktos detalės gali blaškyti skaitytoją, nes pateikiama per daug su jūsų ginamu argumentu nesusijusių detalių.

Neteisingas citavimas ir perfrazavimas gali lemti jūsų teksto pripažinimą plagiatu. Taigi, būkite atidūs naudodami kitų autorių mintis.

Grįžti